Bezpečnosť

“Zdravie a bezpečnosť na stavenisku", "bezpečnosť zamestnanca", "zabezpečené stavenisko" a rada ďalších hesiel sa nám spojuje s dlhým zoznamom formalít, ktoré vyplývajú z predpisov BOZP. Ako ich zladiť s čím ďalej napätejšími termínmi výstavby? Oplatí sa  tráviť čas na maximalizácii bezpečnosti svojich zamestnancov, keď investor vyžaduje maximalizáciu efektivity práce? Využite osvedčené riešenie, ktoré zvýši produktivitu Vašej firmy.

Viacročné medzinárodné skúsenosti našej spoločnosti potvrdzujú fakt, že bezpečnosť práce na stavbe maximalizuje efektivitu celého projektu. Je to tiež najlepšia forma investície do rozvoja spoločnosti. Posilňuje pozitívne vnímanie Vašej firmy, ale predovšetkým vytvára stabilný, efektívny a motivovaný tím, ktorý sa sám stará o bezpečnosť každého zamestnanca.

"Bezpečnosť je prvoradá" to je hlavné heslo Safety First. Pre našu spoločnosť a našich partnerov to znamená nielen dobre chránené stavenisko, ale tiež efektivitu, úsporu peňazí a včasnosť v jednom.

Ani najväčšia znalosť predpisov vzťahujúcich sa k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na stavenisku, nezaručí úspech, kým ho nesprevádza metodické a zároveň jednoduché zavedenie bezpečnostných postupov, ktoré sú zrozumiteľné pre každého zamestnanca. To vyžaduje od firmy určitú „kultúru bezpečnosti“.

Ako ju vytvoriť?

Existujú nejaké hotové riešenia, ktoré sa dajú využiť?

Kto nám s tým môže pomôcť?

Bezpečnosť práce sa nevytvorí sama. Pozrite sa na film o tom, ako sa na stavbu pripravujú tí najlepší.

Každomesačné schôdze vedenia začíname s predpismi BOZP. To, čo je pre niektorých nudné, je pre nás zdrojom účinnosti.

Vedúci na všetkých úrovniach sú kľúčovými členmi bezpečnosti na stavenisku. Spoliehame sa na ich znalosti bezpečnostných procedúr.

Všetky tieto a ďalšie aktivity sústredíme na zlepšenie a zaistenie bezpečných a hygienických pracovných podmienok.