O nás

Nestabilná alebo kontaminovaná pôda pre nás neznamená problém. Naopak – je to pre nás profesionálnou výzvou. Snažíme sa rozvíjať a propagovať nové technológie, ktoré v konečnom dôsledku šetria čas, peniaze a čo nejmenej zasahujú do životného prostredia. Predovšetkým sa ale zameriame na technológie, ktoré sú bezpečné pre ľudí – nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre koncových zákazníkov.

Výzvy investorov riešime komplexným spôsobom. Našou základnou činnosťou je návrh a realizácia stavebných zákaziek vlastnými prostriedkami. V rámci komplexnosti ponuky tiež radíme a pomáhame s výberom a vykonaním výskumu, optimalizujeme návrhy, dohliadame na geotechnické práce, poskytujeme záruku, alebo pripravujeme a realizujeme programy obnovy. Často ponúkame ďalšie práce (napr. zemné, železobetónové, stabilizácia výkopu), aby sme investorovi uľahčili orientáciu na zložitom trhu dodávateľov.

V dôsledku vlastníckych zmien je Menard súčasťou odbornej skupiny stavebných firiem Soletanche-Freyssinet, a tá je zase dôležitou súčasťou divízie Vinci Construction – jednej z najväčších stavebných skupín na svete. Vinci je verejná obchodná spoločnosť kótovaná na parížskej burze, ktorá vo svete zamestnáve okolo 185 000 osôb a má príjmy vo výške takmer 40 miliard eur. Spojenie individuálnych vlastností spoločnosti Menard s podporou zahraničného vlastníka nám dáva možnosť prijímať najťažšie úkoly a riešiť problémy iste a efektívne. Sme aktívnym účastníkom geotechnického a stavebného života – propagujeme efektívne technológie, podieľame sa na spracovaní noriem, na výskumoch, spolupracujeme s mnohými univerzitami v oblasti geológie, geotechniky a stavebníctva.

Dúfame, že sa stretnem u Vašej najbližšej geotechnickej výzve!