Technológie

Prefabrikované pilóty

Prefabrikované pilóty sú hotové železobetónové prvky, ktoré sú inštalované  pomocou špecializovaného zariadenia, ktoré je vybavené vibračným, úderovým alebo zarážacím systémom. Už mnoho rokov sa na geotechnickom trhu používajú ako základ prakticky každého druhu stavebného objektu v rôznych pôdnych podmienkach.

K najväčším výhodám tejto technológie patrí rýchlosť vykonania, plná kontrola kvality vkladaných  jednotek aj v zemi s extrémne nízkými pevnostnými parametrami a možnosť inštalovať prvky pod určitým uhlom. Projektanti oceňujú túto technológiu predovšetkým vďaka schopnosti prenášať horizontálne síly a ohybové momenty bez ohľadu na pôdne podmienky.

Výhody

  • rýchlosť vykonania
  • plná kontrola kvality prefabrikovaných pilót.
  • možnosť zavádzať prvky výstuže pod uhlom
  • možnosť určiť nosnosť priamo po inštalácii na základe odporu zarážania

Využitie

Vďaka rôznorodosti použitia môžu byť pilóty použité k posilneniu slabého pôdneho podložia cestných násypov, na oporu mostov alebo základových dosiek. Vzhľadom na relatívne vysoké náklady ich Menard Poľsko používa prevažne na priame zakladanie objektov na organickej pôde s obsahom vlhkosti dosahujúcej až sto percent.

V takejto situácii splňajú prefabrikované pilóty funkciu celkovo tuhých pilót, ktoré spevňujú slabé podložie (tzv. rigid inclusions). Úroveň, typ výstuže, parametre materiálov, prierezy a rozostup  upravujeme vždy podľa špecifických potrieb projektu. Optimalizácia riešenia môže byť dosiahnutá aj vďaka precíznemu projektu základového prekladu, ktorý môže byť vytvorený z  rôznych konštrukcií  vystuženej zeminy, chemicky stabilizovaných nerastných minerálov alebo tradičných železobetonových dosiek.


Prefabrikované pilóty