Technológie

Solidifikácia (MS)

Mass Stabilisation

Solidifikácia ( t.j. masívna stabilizácia MS) pochádza zo Škandinávie, kde sa využíva s veľkým záujmom z hľadiska špecifických pôdnych podmienok. Jej účelom je zlepšenie pevnostných vlastností pôdy zmiešaním so spojivom (napr. cement, popol, cementová zmes a popolček). Solidifikácia sa vyskytuje v dvoch typoch:

 • MS na sucho;
 • MS na mokro.

Popis

Sodifikácia na sucho Hlavné črty stabilizácie na sucho:

 • pôda sa zmieša so spojivom bez prítomnosti vody,
 • spojivo: cement, popol, cement a popolček, atď.
 • neprivádzanie vody má za následok vysušenie pôdy a jej následné viazanie,
 • spevnenie objemu podložia,
 • zlepšenie mechanických a deformačných vlastností pôdy,
 • používané v organických a súdržných pôdach s nízkou pevnosťou v šmyku za podmienok bez drenáže,
 • rozsah do hĺbky: 5 m,
 • stabilizácia prebieha od najhlbších vrstiev k povrchu,
 • po práci skontrolujte:
  • odolnosť voči tlaku,
  • odolnosť v podmienkach bez drenáže,
  • deformovateľnosť.

Sodifikácia na sucho sa uskutočňuje nasledovné:

 • Do pôdy sa zavádza špeciálny mixér.
 • Rotačný pohybový mixér mení štruktúru podložia a zmieša ju so zavádzaným spojivom.
 • Miešanie je podporované privádzaním suchého spojiva cez otvor na konci miešacieho ramena.
 • Zmiešanie pôdy so spojivom spôsobuje proces hydratácie, ktorý spôsobuje zvýšenie miestnej teploty o niekoľko stoviek stupňov.
 • Zvýšenie teploty vedie k vysušeniu slabého podložia.

Sodifikácia na mokro
Hlavné vlastnosti stabilizácie za mokra: 

 • pôda sa zmieša so spojivom spôsobom podobným technológii DSM,
 • spojivo: cement, popol, cement a popolček, atď.
 • Objemové spevnenie podložia, hoci je možné vytvoriť pilóty ako v prípade DSM,
 • zlepšenie mechanických a deformačných vlastností podložia,
 • používané v organických a súdržných pôdach s nízkou pevnosťou v šmyku za podmienok bez drenáže a v nesúdržných pôdach,
 • rozsah do hĺbky: až 5 m,
 • stabilizácia prebieha od najhlbších vrstiev k povrchu,
 • po prevedení spevnenia sa kontroluje odolnosť voči tlaku na kockových vzorkách.

Sodifikácia na mokro sa uskutočňuje nasledovne:

 • Do pôdy sa zavádza špeciálny mixér.
 • Rotačný pohybový mixér ničí štruktúru pôdy a zmieša ju so spojivom.
 • Miešací proces je podporovaný privádzaním malty cez otvor na konci miešacieho ramena.

Solidifikácia (MS)
Slider [MENARD]
Slider [MENARD]
Slider [MENARD]