Technológie

Stĺpy CFA

Continuous Flight Auger

Vďaka univerzálnosti, jednoduchosti a relatívne vysokej produktivite sú piliere vytvorené priebežným špirálovým vrtákom CFA jedným z najčastejšie používaných riešení zakladania.

Popis

Betonové piliere CFA sa vytvárajú pomocou šnekového vrtáku, ktorý sa zatlačí do hĺbky odpovedajúcej celej dĺžke piliera. Podstatou metódy je špeciálna konštrukcia vrtáku a technológia procesu vrtania. V centrálnej časti vrtáku sa nachádza trúbka, ktorá je počas vrtania uzavretá a počas vytahovania otvorená. Toto riešenie umožňuje plynulú realizáciu piliera. Zároveň počas vytahovania vrtáku prebieha vyťaženie materiálu na povrch zeme. Okrem toho vrták počas vrtaní roztláča pôdu do strán a čiastočne ju zhutňuje. Špeciálne zvolená betonová zmes s optimálnou konzistenciou tesne vyplňuje priestor pod vrtákom. Betonáž piliera prebieha pod tlakom 200 ÷ 600 kPa. Vhodná rýchlosť vyťahovania vrtáku a pumpovania čerstvej betónovej zmesi zaisťuje stabilitu otvoru počas realizácie. Najčastejšie sa táto technológia používa pre vytvorenie pilót, vtedy sa ihneď po vyplnení diery betónovou zmesou vkladá do piloty výztuž (armokoš). Vytvorenie drieku piliera musí byť realizované s určitým prebytkom, ktorý sa odstraňuje spolu s vyťaženým materiálom veľmi často priamo pred vložením výztuže. Parametre pilierov CFA, ako ich dĺžka, spotreba betónu a čas realizácie sú automaticky zaznamenávané a kontrolované strojníkom.

Využitie

Piliere CFA je možné používať v rôznych typoch pôdy. Táto technológia je vhodná v nesúdržných pôdach, ktoré je obtížne prevrtať – zahustené piesky, a v súdržnych pôdach – pevné zeminy. Je nutné sa vyhýbať používaniu tejto technológie v nesúdržných kyprých pôdách a v organických pôdách s vlhkostou nad 100 %. Táto metóda sa využíva predovšetkým pri stavbe pozemných stavieb, ktoré prenášajú významné zaťaženie na podložie, a tiež inžinierskych, hydrotechnických a priemyselných objektov. Stáva sa, že kvôli prevládajúcim pôdnym podmienkam (vrstvy obtížne na prevrtanie) sa táto technológia používá tiež pod cestným násypom a velkopriestorovými objektmi.

V závislosti na zaťaženie pilierov sa vyberá:

  • priemer vrtáku od 0,4 m do 1,20 m,
  • dĺžka: max 25,0 m,
  • odstup pilierov obvykle v rozmedzi od 1,2 m do 3,5 m, obdlžníkové alebo trojuholníkové usporiadanie pilierov.

Prednosti

  • Dobre známa technológia – široké využitie tejto metódy prispelo k rozšíreniu skúseností a znalostí ako medzi zhotovitelmi tak aj projektantmi.
  • Zvýšenie únosnosti – s ohľadom na spôsob zavedenia vrtáku CFA je možné si všimnúť zvýšenú únosnosť na pažnici v porovnaní s inými technológiami vrtaných pilierov.
  • Ekologicky šetrná – práce prebiehajú bez akýchkolvek vibracií a hluku, preto je možné použiť v tesnej blízkosti egzistujúcich obytných a inženierskych stavieb. To tiež urobí túto metódu šetrnú k životnému prostrediu.
  • Metoda na půdu – možnost překonat velký odpor v půdě (velké vrstvy štěrku nebo kamenů).

Stĺpy CFA