Technológie

Dynamické zhutňovanie (DC)

Dynamic Compaction

Technológia dynamického zhutňovania, známa aj ako dynamická konsolidácia, patrí k technológiám, ktoré vynašiel a založil Menard. Od konca šesťdesiatych rokov sa dynamické zhutňovanie používa v tisícoch projektov na celom svete v rôznych pôdnych podmienkach a pre rôzne typy stavieb: cesty, letiská, haly a mnoho ďalších stavieb. Táto technológia, patentovaná spoločnosťou Luis Menard, bola zo široka otestovaná a optimalizovaná, takže jej použitie je dnes bezpečné a nákladovo efektívne.

Popis

Mimoriadne jednoduchá myšlienka tejto metódy je zlepšenie slabého podložia pomocou úderov s vysokou energiou. Výsledkom pôsobenia tlakovej vlny dochádza k zhutneniu pôdy v závislosti od jej stavu, štruktúry a hĺbky. Energia sa prenáša do podložia pomocou viacnásobných úderov ideálne tvarovaného bremena (závažie z ocele) s hmotnosťou 10 až 40 ton, ktoré sa spúšťa z výšky 5 až 40 m.
Na dosiahnutie účinnej dynamickej konsolidácie sa na získanie dostatočne vysokej nárazovej energie používajú žeriavy s priehradovým výložníkom. Metóda dynamickej konsolidácie pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze sa zhutňujú hĺbkové vrstvy a v druhej fáze medzivrstvy.
Po ukončení oboch fáz dochádza k zhutneniu povrchu (tzv. žehlenie) vykonáva na celej upravenej ploche. Dynamickému zhutneniu zvyčajne predchádza vykonanie skúšobného testu, ktorý určuje vzdialenosť pracovných bodov siete (raster), požadovanú nárazovú silu, hmotnosť a tvar zaťaženia a výšku, z ktorej bude spustené. .

Využitie

Dynamické zhutňovanie sa môže použiť na akomkoľvek druhu nekoherentnej pôdy, dokonca aj v prítomnosti kamenných frakcií. Táto technológia je navrhnutá pre anorganické heterogénne výplne a pre skultivované oblasti s rôznymi vlastnosťami (najmä nevyužité skládky, uzavreté povrchové a štrkové bane, nezhutnené skládky). Metoda sa využíva na spevňovanie podloží pod priemyselnými a obchodnými skladmi, ťažkými skladovacími priestormi, nádržami, plochami letísk, cestnými a železničnými nánosmi a inými veľkopriestorovými alebo lineárnymi stavbami. Dynamická konsolidácia umožňuje upraviť veľa typov podložia na veľmi vysoké hodnoty pevnostných parametrov. Hĺbka zhutnenia sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 3,0 do 7,0 m.

Realizácia

 • Logistické centrum Goodman Pomerania – 57 154 m2,
 • Trasa Średnicowa, Grudziądz – 3 450 m2,
 • Diaľnica A2, úsek Stryków-Konotopa – 37 000 m2,
 • Diaľnica A1, úsek Świerklany-Gorzyczki – 9 000 m2,
 • Nákupné centrum Pogoria, Dąbrowa Górnicza – 30 000 m2,
 • Mraziareň spolu s infraštruktúrou ciest a parkovísk, Gdaňsk, – 40 477 m2.

Výhody

 • Vysoká produktivita - dynamická konsolidácia sa vyznačuje vysokou produktivitou, čo z nej robí ekonomický spôsob spevnenia veľkých plôch.
 • Revitalizácia životného prostredia - možnosť využitia metódy dynamického zhutnenia v oblastiach bývalých skládok, uzavretých povrchových a štrkových baní a nezhutnených skládok spôsobuje, že táto technológia prispieva k revitalizácii uvedených oblastí.
 • Univerzálnosť v prípade nesúdržných pôd - existuje možnosť používania tejto technológie na ich spevňovanie.
 • Jednoduchá realizácia - použitie tejto technológie nevyžaduje dodanie materiálu alebo prídavných zariadení - úspech dobre odvedených prác závisí na správnom výbere energie úderu.
 • Hospodárnosť - vysoká produktivita a jednoduchosť prevedenia predstavuje jeden z najhospodárnejších spôsobov spevnenia podkladu.
 • Kontrola prevedenia - niekoľko dní po dynamickom zhutnení je možné kontrolovať jeho efekt pomocou vykonania dynamického sondovania. Týmto spôsobom je možné optimalizovať riešenia v nasledujúcich spevnených oblastiach (rozmiestnenie bodov, počet úderov na jeden bod).
Dynamické zhutňovanie (DC)
Items [SK] [MENARD] / DC
Items [SK] [MENARD] / DC
Items [SK] [MENARD] / DC
Items [SK] [MENARD] / DC
Items [SK] [MENARD] / DC
Items [SK] [MENARD] / DC
Items [SK] [MENARD] / DC