Technológie

Stĺpy dynamickej výmeny (DR)

Dynamic Replacement

Metóda dynamickej výmeny je rozšírením technológie dynamického zhutňovania DC a používá se v pôdach, ktoré se vyznačujú veľkou stlačiteľnosťou.

Popis

Technológia dynamickej výmeny spočíva v realizácii pilót s veľkým priemerom v koherentnej pôde. Pilóty sú vytvárané pomocou ťažkého závažia s hmotnosťou od 15 do 30 ton, ktorý sa pohybuje vo výške 10 až 30 m. Výstavba jednej pilóty pozostáva z niekoľkých sérií úderov. Spustenie procesu sa uskutočňuje v plytkom výkope naplnenom minerálnym kamenivom. Prvá séria úderov vytvára kráter v podloží, ktorý je naplnený príslušným materiálom. Ďalšia dávka kameniva sa plní do krátera a zhutňovanie sa opakuje až do momentu vytvorenia pilóty DR podľa požiadaviek projektu. Koniec procesu je signalizovaný úderom v kombinácii s náhlym znížením poklesu piestu. Pilóty s veľkým priemerom (od 1,6 m do 3,0 m) sú zatlačené do hĺbky 4,0 - 7,0 m. Horná vrstva 0,5 až 1,0 m je zhutňovaná pomocou ťažkých vibračných valcov.i.

Využitie

Pilóty sa často používajú ako výstuže pri cestných alebo železničných násypov (pilóty zvyšujú stabilitu a bezpečnosť násypu). Úspešne sa môžu použiť aj na zníženie sedimentácie komerčných a priemyselných budov a na stabilizáciu skládok. Pilóty dynamickej výmeny môžu byť vytvorené buď v kyprej nesúdržnej pôde, alebo v mäkko plastických súdržných pôdach, ako aj v organických pôdach. Na vytvorenie týchto pilót možno použiť prírodné kamenivo, postprodukčné materiály (troska), recyklovaný betón, polámaný asfalt alebo suť (bez drevených alebo kovových častí). Musia sa používať materiály s rôznou veľkosťou zŕn a frakciou prachu menšou ako 5%. Typická hĺbka pilóty je v rozsahu od 4,0 do 7,0 m a má priemer 1,6 až 3,0 m. Vzdialenosť pilót závisí od zaťaženia a pôdnych podmienok. Použitie tejto technológie sa spája s generovaním rázových vĺn, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť susedné stavebné objekty. Preto je vhodné vykonávať prácu pomocou metódy dynamickej výmeny vo vzdialenosti najmenej 50 metrov od iných objektov.

Realizácia

 • Kruhový objazd Szczurowa, cca 37 500 m2,
 • Trasa Siekierowska, Varšava, cca 10 000 m2,
 • Kruhový objazd Wojnicze, cca 20 000 m2,
 • Štátna cesta č. 7, Nowy Dwór Gdański, cca 65 200 m2,
 • Kontajnerový terminál, přístav Elblag, cca 30 000 m2,
 • Obchodné centrum Carrefour, Krakov, cca 57 500 m2,
 • Castorama, Gdaňsk, cca 10 000 m2,
 • Podnik na využitie odpadu, Gdaňsk Szadółki, cca 60 000 m2.

Výhody

 • Pevný výlisok - technológia tvorby pilót zaisťuje pevný tvar, ktorý zase zaručuje, že stĺpy nebudú podmývané a ani sa nebudú vydúvať.
 • Posilnenie v globálnom meradle - vytváranie pilót a zlepšenie mechanických vlastností pôdy medzi nimi.
 • Šetrná k životnému prostrediu – pilóty dynamickej výmeny môžu byť vyrobené z recyklovaného materiálu (drvený betón, hrubé zrno atď.).
 • Vysoká produktivita - pre technológiu DR je charakteristická veľmi vysoká produktivita, ktorá dosahuje až niekoľko stoviek metrov štvorcových spevneného podložia ( pri použití jedného zariadenia na vytvorenie DR pilót).
Stĺpy dynamickej výmeny (DR)
Items [SK] [MENARD] / DR
Items [SK] [MENARD] / DR