Technológie

Mikrovýbuchy (MMB)

Menard Micro Blasting

Technológia mikrovýbuchov MBM sa úzko spája s fenoménom konsolidácie. Vykonáva sa na veľkých plochách, vyznačuje se výrazným znížením nákladov v porovnaní s inými metódami spevňovania podložia..

Popis

Kedykoľvek pred vykonaním spevnenia podložia metódou MBM je potrebné otestovať ju na skúšobnom pozemku a na základe získaných výsledkov určiť optimálne parametre metódy - umiestnenie a hĺbku uloženia nálože. V dôsledku výbuchu výbušného materiálu v krátkom čase sa vytvára veľké množstvo kinetickej a tepelnej energie. Nárazová energia, ktorá sa šíri radiálne z nálože, spôsobuje pohyb častíc pôdy v podloží, čo spôsobuje zhutnenie podložia (piesková zem) alebo konsolidácia (organická pôda).

Okrem toho sa v organických pôdach vytvára piesková kolóna nesúdržného materiálu. To je sprevádzané charakteristickým prietokom vody v mieste výbuchu. Výbušnina môže byť jednoduchá alebo zložená zo skupiny výbušnín, ale musí byť vždy dlhšia ako hrúbka spevňovanej vrstvy. Ich počet závisí od počtu málo únosných vrstiev. V prípade niekoľkých vrstiev je možné súčasne s jednou rúrkou zaviesť viac náloží. Vzdialenosť medzi nimi závisí od vzdialenosti medzi vrstvami spevňovaného podložia. Poloha nálože v streleckom obale sa určuje pomocou objímok

Odpaľovanie náloží v jednom mieste môže byť realizované v rovnakom čase alebo s príslušným oneskorením. V prípade slabších vrstiev začína výbuch od spodnej vrstvy po vrchnú vrstvu - táto sekvencia eliminuje výskyt dutín po výbuchu. Po ukončení práce súvisiacej so spevnením podložia výbušnou metódou je potrebné vykonať výskum a merania, ktoré potvrdia požadovanú kvalitu práce. Mierou účinnosti konsolidácie pôdy je sedimentácia podložia, na základe ktorej sa overuje požadovaná podmienka úrovne konsolidácie.

Využitie

V súčasnosti sa spevňovanie podložia pomocou mikrovýbuchov používa v pozemnom stavebníctve, ako aj vo vnútrozemskej a námornej hydrotechnike. Na pevnine je spevňovanie pôdy touto metódou účinné len pod hladinou podzemných vôd v organických a nesúdržných pôdach a najmä v oblastiach, kde sa tieto pôdy vyskytujú súčasne, napríklad v oblasti Żuław Wiślanych. Vzhľadom na empirickú povahu metódy je vždy potrebné vykonať skúšobnú detonáciu pred začiatkom prác a určiť sieť bodov, veľkosť nálože a účinnosť metódy

Technológia mikrovýbuchov sa používa na spevnenie podložia pod veľkými lineárnymi konštrukciami vrátane diaľnic a železníc a môže sa používať aj pod povrchmi skladovacích priestorov, letiskových dosiek alebo parkovísk. Tvar a prierez stĺpcov vznikajúcich počas spevnenia závisí od energie získanej počas výbuchu výbušného materiálu (typ výbušného materiálu a hmotnosť nálože) a od typu pôdy v podloží. Vzdialenosť medzi stĺpmi vytvorenými z nesúdržnej pôdy je od 4,0 do 7,0 m (v závislosti od parametrov pôdy). Táto metóda je konkurencieschopná v porovnaní s inými metódami v prípade rozsahu prác niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových a značnej hĺbky (15 - 30 m).

Realizácia

  • Trasa Sucharského, úsek č. 2, Gdaňsk, cca 15045 m2, 
  • Zaistenie západného svahu bane "Piaseczno".
Mikrovýbuchy (MMB)
Items [SK] [MENARD] / MMB