Technológie

Impulzné zhutňovanie (RIC)

Rapid Impact Compaction

Technológia impulzného zhutňovania zavedená v deväťdesiatych rokoch minulého storočia je doplnkom k iným metódam dynamického zhutňovania pôdy, ktoré v obmedzenej miere ovplyvňujú stavby v okolí vykonávaných prác.

Popis

K vykonaniu spevnenia podložia technológiou zhutňovania impulzov RIC sa používa hydraulické kladivo namontované na rýpadlo. Kladivo o hmotnosti 5 až 12 ton sa voľne spúšťa z výšky približne 1,2 m na dosku s priemerom 1,5 m. Údery, ktoré sa  opakujú s frekvenciou 40 až 60 za minútu, ponoria oceľovú dosku a vytvoria kráter. Systém riadenia kabíny vám dáva možnosť riadiť proces zhutňovania a zaznamenáva parametre, ako napríklad  hĺbku krátera, počet úderov a nárazovú energiu.

Systém môže byť tiež použitý na zmenu výšky, z ktorej sa kladivo spúšťa. Zhutňovaniu v technológii RIC zvyčajne predchádza príprava testovacích plôch, kde sa zhutňovanie uskutočňuje s rôznym rozstupom a rôznym počtom úderov. Potom sa skúša zhutnenie spevnenej pôdy a určí sa optimálny rozstupu pracovných bodov a počet úderov na jeden bod. Najčastejšie - v závislosti od pôdy - od 10 do 40 úderov na bod.

Využitie

Technológia Rapid Impact Compaction sa veľmi dobre osvedčila vo všetkých druhoch nesúdržných podloží , najmä pre zhutňovanie štrkov a pieskov. Môže sa použiť aj na rekultivovaných plochách, kde sa vyskytujú antropogénne pôdy a nekompaktné výplne.

 Najčastejšie sa technológia RIC používa v pozemnom stavebníctve: pod základovými doskami / podlahami priemyselných a komerčných hál, v ťažkých skladovacích priestoroch a nádržiach; v oblasti infraštruktúry sa používa na výstavbu všetkých typov ciest a diaľnic, pod cestnými a železničnými násypmi a často ako spevnenie základov parkovísk a letísk. Veľkou výhodou metódy RIC je jej mobilita a pomerne malé rozmery použitého zariadenia, ktoré umožňujú pracovať v ťažko dostupných priestoroch.

V závislosti od typu pôdy, vodných podmienok a parametrov kladív dosahuje zhutnenie až do hĺbky 4,0 m. Bezpečná pracovná vzdialenosť od existujúcej budovy, kde nie je nutné monitorovať vibrácie, je približne 50 m. Hluk, ktorý pri tom vzniká je potom nižší ako 90 dBA.

Realizácia

  • Trasa N-S, Nowa Ruda, 33 234 m2.

Výhody.

  • Vysoká produktivita - impulzné zhutňovanie sa vyznačuje vysokou produktivitou.
  • Vysoká mobilita - používanie bágra ako pracovného zariadenia robí túto technológiu veľmi mobilnou, čo umožňuje pracovať na ťažko dostupných miestach.
  • Všestrannosť v prípade nesúdržných pôd - je tu možnosť využiť túto technológiu na spevnenie nesúdržných pôd.
  • Jednoduchá realizácia - použitie tejto technológie nevyžaduje dodávanie materiálu alebo prídavných zariadení - úspech dobre vykonanej práce závisí od správneho výberu energie nárazu.
  • Účinnosť - vysoká produktivita a jednoduchosť z nej robí jednu z nákladovo najefektívnejších metód spevňovania podložia.
Impulzné zhutňovanie (RIC)
Items [SK] [MENARD] / RIC
Items [SK] [MENARD] / RIC